Liigu põhisisu juurde

“Idioot”

"Et täiuslikkuseni jõuda, tuleb enne kaua-kaua mitte mõista. Sest kui me liiga ruttu mõistma hakkame, siis me ehk hästi ei mõistagi".

“Idioot”, 1868

Romaan „Idioot“ ilmus 1868. a ajakirjas „Russki Vestnik“. Kirja pani Dostojevski selle reisil olles.

Ikonograafia

Dostojevskid saabusid kõigepealt 29. aprillil 1867 Berliini, kust juba 1. mail sõideti edasi Dresdenisse. Kohe esimesel Dresdeni päeval siirdus noopaar kunstigaleriisse, kus Dostojevski otsis kõigepealt üles Hans Holbein noorema maali Darmstadti Madonna (Bürgermeister Jakob Meyeri madonna).

Pilt naisest, kes hoiab beebit süles. Ümber nunnad, mees ja lapsed.
Hans Holbein noorem 1526-8, Dramstadti Madonna (Bürgermeister Jakob Meyeri madonna), Schwäbisch Halli Jaani kirikus (Johanniterkirche)

Ühe versiooni kohaselt on Jumalaema vasakul käel kujutatud Meyeri surnud naist, tema praegust naist ja nende tütart. Jumalaema paremal käel on kujutatud Meyer koos oma surnud poegadega. Sama pildi juurde viis Dostojevski naise ka järgmisel päeval. Dostojevski justkui pühitseb selle pildi kaudu oma abielu, sest ka tema esimene naine Maria suri 1864. aastal ja naise eelmisest abielust jäi maha poeg Pavel, kellest sai Dostojevski kasulaps.

See maal oli Dostojevski lemmikuid ja kirjanik on seda kasutanud „Idioodis“ tegelase kirjeldamisel:

Teine pilt, mille juurde kirjanik oma naise Dresdeni galeriis juhatas, oli Raffaeli “Sixtuse madonna”. Selle pildi koopia oli Dostojevski Peterburi korteri kabineti seinal.

Pilt madonnast
Raffael (Raphael) 1512, Sixtuse madonna, Dresdeni Vanade Meistrite maaligaleriis (Gemäldegalerie Alte Meister)

Lisaks Neitsi Maarjale jeesuslapsega on pildil paavst Sixtus II ja Püha Barbara. Kolmanda sajandi lõpus – neljanda sajandi alguses elanud Püha Barbara oli märter ning kaitsepühakuna kaitseb ootamatu ja vägivaldse surma eest. Ta oli iludus, kelle ta paganlik isa sulges kõrgesse torni. Tornist ümbrust vaadates jõudis neiu arusaamani, et peab eksisteerima selle kõige looja ning kui ta tornist mehelepaneku ajaks välja lasti, leidis ta üles kirstlaste kogukonna ning lasi end ka ristida. Isa nõudis tütrelt  ristiusust loobumist. Sellest keeldumisel teda piinati võikalt ja lõpuks raius isa tal pea maha.

Dostojevski jaoks oli see pilt kunsti kõrgeim kehastus. Et teda huvitasid näod, pilgud ja ilmed, siis püüdis ta maale väga lähedalt vaadata. Naine kirjeldab 1867. a juunis Dresdeni galeriis toimunud stseeni, kus Dostojevski nihutas Sixtuse madonna ette tooli ja ronis pildi lähemaks vaatlemiseks sellele, kuni muuseumiteenija selle ära keelas.

Pilt meestest, kelledest ühel käed on seotud.
Jan Mostaert 1520, Ecce homo, Puškini muuseumis Moskvas

Vahetult enne Venemaalt lahkumist külastas noorpaar Moskvat. Dostojevski pidas tähtsaks näidata naisele kõiki olulisemaid ja talle endale tähtsamaid vaatamisväärsusi. Muuhulgas külastati ka Jumalaema kirikut Ordõnkal, kus vaadati hollandi kunstniku Jan Mostaerti maali “Ecce homo” (Ennäe inimest!). Tollal peeti küll autoriks Albrecht Dürerit, tegelik autor selgus alles maali üleviimisel Puškini muuseumisse. Teos kujutab stseeni enne Kristuse ristilöömist, kui Pontius Pilatus annab sõnadega „Ennäe inimest“ Kristuse juutide meelevalda ja Kristus ongi juba timuka haardes. „Ennäe inimest“ tähendab mitmete tõlgenduste põhjal Kristuse tunnistamist Juudamaa kuningana. Sellele stseenile on Dostojevski uurijad leidnud mitu vihjet romaani „Idioot“ tekstis ja lisaks on see seotud aruteludega inimese seisundist enne hukkamist nii „Idioodis“ kui järgmistes teostes. Omaette motiivina läbib Dostojevski loomingut süütu inimese (eriti lapse) valatud pisara vastandamine vägivalla õigustamisele. Sellise üksiku pisara leiame ka Nastasja Filippovna põselt Mõškini unenäos.

Kui Nastasja Filippovna hüvastijätusõnad Mõškinile võimaldavad mitut tõlgendusvõimalust, siis Ippoliti pöördumises Mõškini poole rõhutab sümboolsust inimese kirjutamine suure algustähega ja lisaks osutab päikese terviseks joomine samuti Kristusele, keda eriti vene religioosses folklooris on tihti päikesega võrreldud. See motiiv esineb ka eelmises romaanis „Kuritöö ja karistus“, kus uurija Porfiri Petrovitš ütleb Raskolnikovile: „Saage päikeseks ja kõik näevad teid“. 

Sama pildiga on seostatud Rogožini kirjeldust ja kehakeelt Mõškiniga suhtlemisel. Kõigepealt on nähtud välist sarnasust Rogožini ja Mostaerti timuka vahel:

Kuid rõhutatud on ka Rogožini kehakeele sarnasust timukale. Nagu timukas hoiab Kristust käevangus nii juhib ka Rogožin Mõškini liikumist ruumis ja romaani finaali arvestades saab seda seostada Kristuse Kolgata teega. Teatud sarnasust maaliga on otsitud ka nende kahe riietuses ja Kristuse rüü rohelises värvis on nähtud eshatoloogilist värvisümboolikat terve teose kontekstis. Seega on Mostaerti timukast kujunenud Rogožini ikonograafiline prototüüp, kuigi otsest viidet romaanis antud maalile ei ole ja võrdlused on küllaltki oletuslikud. Kuid arvestades visuaalse mälu olulisust Dostojevski teostes võib siiski väita, et see maal kuulub romaani „Idioot“ võimalikku maailma.

Mostaerti „Ecce homo“ kujutab hetke, kus Kristusele on juba selge, mis teda ees ootab. Ja selle surmamineja seisundi üle arutleb Mõškin romaanis mitmel korral:

Dostojevskile iseloomulikult on tema pildimälu ja ikonograafilised prototüübid seotud  tihedalt isiklike mälupiltidega ning antud stseenis kirjeldab kirjanik oma elamusi 1849. aasta detsembris mahalaskmist oodates.

Pildil laskevalmis sõdurid ja hukatavad
Boriss Pokrovski 1849, Hukkamisetendus Semjonovi platsil

Mostaerti Kristusega on seotud ka üks väike segadus romaanis. Mõškin pakub Adelaidale välja pildi idee:

Hukatava nägu enne hukkamist on seotud Mostaerti „Ecce homo“ pildiga. Baselis oli aga Dostojevskil elamus pildist, mis kujutab hukatut, ristilt maha võetud ja maetud Kristust. 24. augustil 1867 külastasid Dostojevskid Baseli kunstimuuseumi, kus kirjanik soovis kindlasti näha Holbeini maali “Surnud Kristus hauas”. Anna Dostojevskaja kirjeldas selle pildi vaatamise  elamust oma päevikus:

Mees kirstus
Hans Holbein noorem 1520-2, Surnud Kristus hauas, Baseli kunstimuuseumis

Holbein on kunstnik, kelle nime kohtame mitmel korral romaanis ja maali Surnud Kristus hauas koopia ripub ühe tegelase, Rogožini seinal. Ka emotsionaalne suhe selle pildiga on lähedane Anna Dostojevskaja päevikus kirjeldatule:

Pisut hiljem kordub samalaadne arutlus Mõškini sisemonoloogis:

Intertekstilisus

Lisaks kunsitmuuseumitele külastasid Dostojevskid tihti raamatukogusid. Väga suure lugemusega inimesena tahtis Dostojevski tutvustada parimaid teoseid ka oma abikaasale. Ta jutustas neid talle ümber, mis väga meeldis naisele, aga aitas ka raamatukogudes valikuid teha. Ühtlasi laenutas ta ka ise raamatuid, peamiselt juba tuttavate teoste ülelugemiseks. Nii satub Dresdenis lugemislauale taas Victor Hugo romaan „Hüljatud“. Väga suur on Dostojevski huvi Charles Dickensi vastu. 1867. a juunis Dresdenis laenutab kirjanik Dickensi romaani „Nicolas Nickleby elu ja seiklused“. Kolm päeva hiljem võtab ta lugeda Dickensi romaani „Antiikasjade kauplus“ esimese osa prantsuse keeles, juba päev hiljem laenutab ta teise osa. Sama aasta septembris loeb kirjanik koos abikaasaga Dickensi romaani „Väike Dorrit“. Ja 1868. a jaanuaris väärtustab Dostojevski kirjas sugulasele kõrgelt Dickensi romaani „Pickwick-klubi järelejäänud paberid“.

Pilt Victor Hugo raamatust "Miserables"
Raamat

Need raamatud on seotud romaani „Idioot“ peamise ideega, mida ta jagas kõigepealt oma sõbra Apollon Maikoviga:

Taskuraamatus mõtleb Dostojevski oma romaani peategelasest just intertekstilise võrdluse kaudu:

Raamat

Kirjas sugulasele S.Ivanovale kirjeldab Dostojevski oma romaani kontseptsiooni juba põhjalikumalt:

„Idioodi“ kirjutamise aeg ja ruum

Esimene vihik mustandmaterjalidega on Dostojevskil dateeritud 14. septembriga 1867 Genfis. Genfis kirjutab Dostojevski romaani 1868. a. mai lõpuni, jätkab Šveitsi kuurortlinnas Veveys septembri alguseni ning seejärel juba Itaalias Milanos novembri keskpaigani 1868. 

Kirjutamise pinge on väga suur, sest romaani edust sõltub kirjaniku heaolu. Nagu ta kirjutab oma sugulasele S.Ivanovale:

Romaani lõplikku versiooni alustab Dostojevski 1867. a detsembri alguses, loobudes täiesti eelnevalt kirjutatust. Jaanuaris 1868 saadab ta ajakirjale „Russki Vestnik“ ära romaani I osa ja seega saab romaan hakata Venemaal järjejutuna ilmuma. Romaani kirjutamise lõpetab Dostojevski 29. jaanuaril 1869 Firenzes.

1867. a augustis kirjutas Dostojevski Apollon Maikovile, et välismaal veedetud esimese viie kuuga on tekkinud peas mingi ettekujutus uuest romaanist:

Idee paberile panemine osutus loodetust keerukamaks. 14. septembrist tekkima hakkavad mustandmaterjalid sisaldavad lisaks „kauni inimese“ ideele ka mitmeid muid plaane, mis selle põhiplaani vastuoluliseks muudavad. Kõigepealt plaan „Imperaator“, mille keskmes on noormees, kes ei oska 20. eluaastani kõnelda. Kirjanik soovib mõista selle inimese loomust ning edasist kujunemist, kirjeldades tema saamist imperaatoriks ja tema tapmist mässu käigus. 1868. a mustandmaterjalides on ka idee „Õndsake“ („Юродивый“), mille peategelane on hea ja õilis inimene, kes on paljudele heategija. Abiellub, naine jätab ta maha, kuid tuleb siis tagasi ning mees läheb rüütellikuna ta eest duellile. Duellil jätab ta vastupanu tegemast ja säästab vastast. Naine sureb. Veel kaks plaani väärivad mainimist: „Romaan mõisnikust“ ja „Romaan kristlasest“. „Romaan mõisnikust“ pidi rääkima mõisnikust, kelle isa tapeti ja maeti talupoegade poolt. Tundub, nagu oleks Dostojevski kavatsenud kirja panna oma isa surma loo. Välja on toodud Apokalüpsise lugemine ja laste harimine. Kristlase romaanist on vaid pealkiri. Need lühikesed plaanid osutavad juba pealkirjade kaudu teemadele, mis kõik kajastuvad mingil moel hiljem „Idioodis“.

Keskseks teemaks jäi mustandmaterjalides siiski Idioodi teema. Dostojevski kirjutab selle sõna suure tähega ja toob selles tegelases esile erinevaid omadusi ja tunnuseid. Positiivse ideaali käsitlus ei sünni kohe. 1867. aasta septembris – oktoobris otsib Dostojevski oma peategelase loomust ja toob seal esile despootlikkust, solvavat käitumist teiste suhtes, üleoleku nautimist. Eraldi mustandilehel on kirjas „Plaan Jagost“. Kirjanik plaanib rõhutada Idioodi iseloomustamisel Jagot W. Shakespeare’i „Othellost“: „Kõiki laimas, kõigiga intrigeeris, saavutas oma eesmärgi, võttis raha ja pruudi ja loobus“. Erinevates fragmentides toob kirjanik esile Idioodi negatiivseid omadusi, vihjates samas lootusrikkamale tulevikule. Tundub, et Idioot on tegelane, kes oma erilisust ja puudusi tajudes reageerib teda ümbritsevatele inimestele iroonia, vihkamise ja kättemaksuhimuga. Septembris – oktoobris 1867. otsib Dostojevski ka peategelase kirjeldamise ideed. Esimestel portreedel on kujutatud pigem haige inimese ja morni inimese nägu:

Joonistatud nägu
Joonistatud nägu

Mornist näost saab samas mustandivihikus kolm lehekülge hiljem rõõmsam versioon:

Paberileht kirja ja nägudega

Ja juba järgmisel leheküljel on sellest tuletatud uus versioon, mis assotsieerub kõige rohkem õndsakese teemaga romaanis. Õndsakesel on vene kultuuris eriline roll, neid on peetud ka prohvetiteks. Dostojevski mõtles Puškini värssdraama „Boris Godunov“ peale juba „Kuritöö ja karistuse“ kirjutamise ajal. Õndsake on selles draamas see, kes ütleb tsaar Boris Godunovile otse näkku, et too on mõrvar. Ütleb otse välja tõe, nagu Mõškin seda „Idioodi“ lõppversioonis palju kordi teeb.

Samasesse mustandivihikusse joonistab kirjanik näo, milles on juba aimata Lev Mõškini lõplikku portreed ja milles on kokkulangevusi tema sõnalise portreega:

Tekstifragmendid selle pildi ümber toovad esile iroonilise suhtumise teistesse ja vihkamise suurenemise. Järgmistel lehekülgedele korduvadki samad motiivid: „NB. Piiritu uhkus ja piiritu vihkamine“. Sellele lisandub peaidee sõnastamine: „NB, NB. Romaani peamine mõte: Nii palju jõudu, nii palju kirge on kaasaegses põlvkonnas, ja ei usu mitte millessegi. Piiritu idealism koos piiritu sensualismiga“. 

1867. oktoobri viimastel päevadel alustab Dostojevski uut mustandivihikut, kuhu tekib kiiresti eneseületamise teema: „Romaani peamine teema: Kõik need karakterid, kuid tähtsaim neist Idioot, igatsev, end põlgav ja lõputult uhke karakter, kõigi üle võimutsev, et nautida oma kõrget positsiooni ja nende tühisust, vihkab ja ei pea lugu – vihkamiseni välja – oma edust ja oma naudingutest, igatsedes lõpuks oma rolli tõttu; nähes äkki väljapääsu armastuses. Alguses: 1) Kättemaks ja enesearmastus (põhjuseta kättemaks, tunnistab seda ise, ja see on tunnus). Pärast: 2) Hullumeelne, halastamatu kirg. 3) Kõrgem armastus ja uuekssaamine“. 

Siit algab peategelese selline kujunemine, mis lähendab teda lõpuks kirjaniku enda eluloole: Mõškini isa oli vaesunud aadlik ja sõjaväes allohvitser, ema oli pärit kaupmeeste perekonnast. Mõškin on seejuures ka ajalooline nimi, sest Nikolai Karamzini „Vene riigi ajaloos“ on Mõškinit mainitud 15. sajandil Moskva Uspenski katedraali arhitektina. Samuti põdes Mõškin nagu Dostojevskigi epilepsiat. Kaasaegsed nägid Mõškini välimuse prototüübina krahv Nikolai Aleksandrovitš Kušelev-Bezborodkot (1832-1870).

Ta oli literaat, helilooja, maletaja ja metseen, kes tegi väga palju ära heategevuses, laste ja vanade naiste varjupaikade loomises. Teda ei võetud omaks kõrgemas seltskonnas ta kooselu ja hiljem abielu pärast lahutatud naisega. Ja ta põdes tantstõbi, mille tõttu liikus vähe ringi.

Lev Mõškin

Kuigi Mõškini nimi on ajalooline, on peategelase kontseptsiooni mõistmiseks olulised mõlemad nimed. Eesnimi tähendab lõvi ja perekonnanimi hiirt. Üks tõlgendamise võimalus on lähtuda Aisopose või Ivan Krõlovi valmidest „Lõvi ja hiir“. Neist tuleneb nõrkuse väärtus – hiir päästab raskel hetkel lõvi. 

Kuid nimes peitub ka konflikt. Mõškin on pikalt haige olnud ja end välismaal ravinud, tervenemisel naaseb Venemaale, kus haigestub uuesti ja juba lootusetult. See nõrk inimene pürib olema tugev ideoloog (vürst Kristus). Andestades Nastasja Filippovna surnukeha juures Kristusena Rogožinile murdub ta oma inimliku hapruse tõttu. Enne saatuslikku finaali on Mõškini käitumises tuntav õndsake, lihtsameelne tõekuulutaja, kes ei oska ennustada, kuidas tema tõde teistele mõjub ja kelle lihtsameelsus teeb temast vahel intriigide algataja (vrdl Jago). Kahjuks ei vahenda tõlge seda teemat piisavalt, sest õndsake ei ole eesti keeles vene keelega võrreldavas tähenduses eriti tuntud. Üks näide kontekstist „õndsad on need, kes on vaimust vaesed“:

Mõškin kui Kristuse teema kandja peegeldab Dostojevski arusaama kristluse kaasaegsest muutumisest. Jeesus Naatsaretist ja Juudamaa kuningas moodustasid ühtse teksti Kristuse ristipuul, seda siis Pilatuse käsul. Dostojevski kasutab ära Heinrich Heine artikli „Religiooni ja filosoofia ajaloost Saksamaal“ (1835), et näidata vaimse kristluse mandumist materiaalseks, seda eriti katoliikluses:

Dostojevski romaanis lubab Juudamaa kuningaks saada Ganja Ivolgin, st lubab saada rikkaks. 

Jeesus Naatsaretist aga tähistab kaasajale väärtusetut, surnud Kristust, Kristust Holbeini maaililt “Kristus hauas“. Mõškin tahaks olla messias ja tuua maailmale sõnumi, kuid ta nõrk keha saab sellele takistuseks. 

Küll aga kaasneb Mõškiniga empaatiavõime, mis väljendub tema võimes jäljendada käekirju ja vallata kalligraafilist kirja. Tema „kirjaproov“ on kindlasti sümboolne stseen romaanis:

Siinkohal on oluline lisada, et kalligraafia on ka Dostojevski käsikirjade ja mustandivihikute lahutamatu osa. „Idioodi“ mustandites on neli lehekülge puhtalt kalligraafiliselt kirjutatud nimesid, esimesed peamiselt rooma keisrite ja eriti võimu kuritarvitanud keisrite nimedega:

kalligraafias kirjutatud nimed

Viimane kalligraafilise nimestikuga leht sisaldab juba nimesid kirjaniku kaasajast:

Nagu Dostojevski ümbritses end loominguprotsessis maalide ja raamatutega, nii ümbritses ta end ka tähenduslike ajalooliste nimedega, et luua pilt võimust ja selle kuritarvitamisest ajaloos. Sellise võimaliku nimemaailma loomine on osa kirjaniku mõttemaailma eripärast. Ja selles maailmas süüvis ta kristluse ja Kristuse olemusse. 

Mõškini loos peegeldub kristluse kaasegne staatus ja kirjanik oli uhke, et nägi ja kujutas midagi väga olemuslikku:

“Idioot” ja visuaalne mälu

Ülesanne 4.1: Mõškini tegelaskuju

Dostojevski püüab romaanis “Idioot” kujutada “täiesti kaunist” inimest. Dostojevski näeb selles oma romaani kirjutamise suurimat väljakutset:

Seda “täiesti kaunist” inimest kehastabki vürst Mõškin, kelle tegelaskuju loomiseks kasutab Dostojevski kunstilise väljenduse erinevaid elemente. Ta kirjeldab Mõškini välimuse ja käitumise erinevaid jooni, mida lugeja tunnetab lahke, hooliva ja sümpaatse iseloomu tunnusjoontena:

Asume ülesande kallale!

 1. Otsige tekstist kirjeldusi Mõškini välimuse ja käitumise kohta. Võite välja tuua nii Mõškini mõtteid, reaktsioone või vastuseid romaani erinevatele episoodidele kui ka teiste tegelaste vaatepunkte Mõškinile. Lisage need tsitaatide loeteluna alla.

Uus tsitaat


Küsimused:

 • Kuidas teie kirjeldaksite “täiesti kaunist” tegelast? Kuidas see tegelane välja näeks? Kuidas see tegelane käituks? Võrrelge oma kirjeldust Mõškini kirjeldusega.
 • Vaadake kõiki kogutud tsitaate ja arutlege, kuidas Mõškini tegelaskuju mõjutas teisi tegelasi või sündmusi romaanis?
 • Kas Mõškini kuvand võeti romaani teiste tegelaste poolt alati hästi vastu?
 1. (lisaülesanne) Mõškini tegelaskujus nähakse sageli paralleele Jeesus Kristusega. Leidke, kuidas on kirjeldatud Kristust ja lisage need allpool tsitaatidena. Võrrelge neid Mõškini kirjeldustega. Kui sarnased need on? Mille poolest nad erinevad?

Uus tsitaat


Ülesanne 4.2. Mõškin populaarkultuuris (Mõškini visuaalne portree)

Asume ülesande kallale!

 1. Mõškini tegelaskuju võib visuaalses populaarkultuuris kohata nii filmides, etendustes kui ka fänniloomes. Vaadake mõningaid allpool toodud näiteid ja arutlege:
  • Milliseid Mõškini romaanis kirjeldatud välimuse tunnuseid on kõige sagedamini kujutatud nendes näidetes?
  • Kas leiate ka selliseid tunnuseid, mis on esindatud igal Mõškini kujutisel?
  • Kas mõni neist näidetest toob Mõškini kuvandisse ka midagi uut, mida Dostojevski teoses ei olnud?
  • Milline Mõškini kujutis annab teie arvates edasi Dostojevski nägemust ja miks?

Otsige veel teisi Mõškini kujutisi populaarkultuurist ja lisage need galeriisse.

Lohista pilt siiavõi

Vali pilt

Lohista pilt siiavõi

Vali pilt

Lohista pilt siiavõi

Vali pilt


 1. Kaasaegsed tehisintellekti (AI) tehnoloogiad, mis põhinevad tehisnärvivõrkude ja süvaõppe mudelitel, on võimelised looma digitaalseid pilte, kasutades loomulikus keeles esitatud kirjeldusi ehk „prompte“. Vaadake pilte Mõškinist, mida populaarne tehisintellekti lahendus DALL-E 2 genereeris romaani ingliskeelse tõlke katkendite põhjal:
 • Milliseid Mõškini välimuse tunnuseid õnnestus tehisintellekti lahendusel hästi kujutada ja milliseid mitte?
 • Arutlege ja koostage oma “prompt” Mõškini kirjeldamiseks DALL-E 2 jaoks (võite kasutada ka teisi sarnaseid programme).
 • Lisage kirjeldused DALL-E 2-sse ja laadige alla tehisintellekti poolt loodud pildid. Mil määral vastavad need teie ettekujutusele?
 1. Dostojevski tekstikavandites võib leida palju joonistusi ning visandeid, mis erinevaid tekstiosi visualiseerivad. Seega on kõige esimesed kujutised Mõškinist tehtud tegelikult veel enne romaani ilmumist ja pärinevad Dostojevski enda sulest. Allpool esitatud piltidelt on näha Dostojevski esimesi ettekujutusi Mõškini iseloomust ja välimusest:
 • Mille poolest erinevad Dostojevski tehtud Mõškini portreed nendest kujutistest, mida olete varem näinud?
 • Kuidas muutus teie hinnangul vürst Mõškini iseloom ja välimus kirjutamisprotsessi käigus, kui te võrdlete neid joonistusi?

Ülesanne 4.3 „Ilusad inimesed“

Kirjutades romaani „Idioot“, jagas Dostojevski oma mõtteid selle kohta, kuidas kujutada „läbinisti ilusat inimest“ ka oma sõpradega. Nendes mõttevahetustes tõi ta lisaks Kristusele välja veel mitmeid näiteid teistest „ilusatest inimestest“, keda võime kohata maailmakirjanduses: Don Quijote, härra Pickwick, Jean Valjean.

Asume ülesande kallale!

 • Mis teeb need inimesed Dostojevski meelest ilusaks ja kuidas on nad Mõškiniga sarnased?
 • Milliseid teisi ajaloolisi või väljamõeldud tegelasi võiks Dostojevski kriteeriumite põhjal pidada “ilusaks”?
 • Milline on teie enda arusaam “ilusast inimesest”? Kas nad on näiteks Nobeli rahupreemia laureaadid? Või tuleb teile pähe mõni kunstiteksti kangelane? Võib-olla hoopis teie enda sõber või pereliige? Lisage tabelisse pilt ja kirjeldus sellest “ilusast inimesest”.

Jean Valjean

Victor Hugo romaan “Hüljatud” (1862) oli üks paljudest raamatutest, mida Dostojevski “Idioodi” kallal töötades Dresdenis luges. Dostojevski sõnul äratab Jean Valjean sümpaatiat tema kohutava ebaõnne ja ühiskonna ebaõigluse tõttu.


Don Quijote

Dostojevski kirjutas oma sugulasele S. A. Ivanovile (1868): “Tuletan teile ainult meelde, et kristliku kirjanduse kõige täiuslikum tegelane on Don Quijote. Aga ta on ilus ainult sellepärast, et ta on samal ajal ka naljakas.”


Mr. Pickwick

“Idioodi” kallal töötades ammutab Dostojevski inspiratsiooni Charles Dickensi romaanidest. Kirjas oma sugulasele S. A. Ivanovile (1868) kiidab ta kõrgelt teost „Pickwick-klubi järelejäänud paberid“ (1836): “Dickensi Pickwick (tunduvalt nõrgem idee kui Don Quijote, kuid siiski suurepärane) on ka naljakas ja see üksi on tema võlu”.


Jurodivõi (püha hull)

Vene kultuuri kontekstis märgib Jurodivõi inimest, kes on ühtaegu nii nõdrameelne kui ka pühak. Neil on kultuuris eriline roll ja sageli on neid peetud ka prohvetiteks. Dostojevski mõtles juba “Kuritöö ja karistuse” kirjutamise ajal A. Puškini näidendile “Boriss Godunov”. Selles näidendis on just jurodivõi see, kes ütleb tsaar Boriss Godunovile otse välja, et ta on mõrvar. Jurodivõi on see, kes saab rääkida tõde otse, niisamuti nagu seda teeb Mõškin “Idioodis”.


Lohista pilt siiavõi

Vali pilt

Põhjendus


Ülesanne 4.4: Kultuurimälu visuaalne tasand Dostojevski romaanis „Idioot“

Maalikunst avaldas Dostojevskile suurt mõju. Dostojevski nägi mõningates enda jaoks olulistes maalides seoseid oma elusündmustega ja oma mõttekäikude peegeldusi. Mõnda neist maalidest kirjeldas ta isegi oma romaanides. Üks eredamaid näiteid on “Idioot”, kus reaalsete maalide kasutamine tekstis loob erilise jutustamisviisi, mis põimib omavahel tihedalt verbaalse ja visuaalse tähendustasandi. Maalide kasutamine loob seoseid fiktiivse jutumaailma ja reaalse kultuuri vahel.


Pilt 1. Hans Holbein noorem “Dramstadti Madonna” (1526-28)

Te küsisite enne oma nägude kohta, et mida ma neist välja lugesin. Ma ütlen teile seda hea meelega. Teil, Adelaida Ivanovna, on õnnelik nägu, kõigi kolme hulgast kõige sümpaatsem. Peale selle, et te olete väga ilus, ütled kohe, kui teid vaatad: tal on hea õe nägu. Te lähenete inimesele lihtsalt ja lõbusalt, kuid oskate ka südant ruttu tundma õppida. Nii näen ma teie nägu. Teie nägu, Aleksandra Ivanovna, on ka ilus ja väga armas, aga teil on vist mingi salajane kurbus; süda on teil kahtlemata lõpmata hea, aga lõbus te ei ole. Teie näos on midagi, mingi eriline varjund, mis meenutab Holbeini madonnat Dresdenis. (lk 65)


Pilt 2. Jan Mostaert “Ecce Homo” (1530)

«Kohe, kohe, olge vait, ärge öelge midagi; seiske paigal… Ma tahan teie silmi vaadata… Seiske niiviisi, ma vaatan! Ma jätan Inimesega jumalaga.» Ta seisis ja vaatas vürsti niiviisi liikumatult ja sõnatult kümmekond sekundit, näost lumivalge, meelekohad higist märjad, hoides vürstil kuidagi kramplikult õlast kinni, otsekui kartes temast lahti lasta. «Ippolit, Ippolit, mis teil on?» karjatas vürst. «Kohe… aitab… ma lähen magama. Ma joon päikese terviseks ühe lonksu… Ma tahan, ma tahan, laske!» (lk 345)

Üks neist oli umbes kahekümne seitsme aastane väheldast kasvu õige mustaverd käharpea pisikeste, kuid kiiskavate hallide silmadega. Nina oli tal lai ja lame, nägu kandiline; kitsad huuled tõmbusid alatasa ülbele, pilkavale ja koguni tigedale muigele; aga otsaesine oli tal kõrge ja kaunilt kumer, parandades muljet näo tahumatust alaosast. Eriti torkas silma selle näo surnukahvatus, mis andis noormehele üldiselt kurnatud ilme, vaatamata tema muidu üsna tugevale kehaehitusele, ja veel mingi valulise kirglikkuse varjundi, mis polnud kooskõlas jõhkralt häbematu muigega ja terava, upsaka pilguga. (lk 7)

Mõtelge ise: kui näiteks piinatakse, siis on sul haavad ja valu kannatada, kehaline piin, ning see kõik hoiab järelikult hingelised kannatused ära, nii et sa piinledki lihtsalt haavade käes, seni kui sured. Aga kõige suurem, tugevam valu polegi ehk haavad, vaid see, et sa kindlasti tead, et tunni aja pärast, siis kümne minuti pärast, siis poole minuti pärast, siis nüüd, nüüd kohe lahkub hing kehast ja sa ei ole enam inimene, ja et see on nüüd päris kindel; peamine on just see, et kindel. See hetk, kui sa paned pea otse noa alla ja kuuled, kuidas tera pea kohal vihiseb, — see veerand sekundit ongi kõige hirmsam. See pole minu väljamõeldis, teate, paljud räägivad seda. Ma usun seda nii kindlalt, et ütlen teile otse oma arvamuse. Tapmise eest tappes on karistus hoopiski rängem, kui on kuritegu. Surmanuhtluse põhjal tappa on hoopis hirmsam kui röövli kombel tappa. […] Tooge ja pange sõdur tapluses otse suurtüki suu ette ja tulistage — ta loodab ikka veel; aga lugege samale sõdurile kindel surmaotsus ette, ja ta läheb hulluks või hakkab nutma. Kes ütleb, et inimloomus on suuteline seda taluma, ilma hulluks minemata? Milleks niisugune teotus — jäle, tarbetu, mõttetu? Võib-olla leidub ka mõni säärane inimene, kellele on surmaotsus ette loetud, keda on lasted vaevelda ja kellele siis on öeldud: «Mine, sulle antakse andeks!» See inimene võiks siis ehk sellest kõnelda. Sellest piinast ja sellest õudusest on kõnelnud ka Kristus. Ei, nii ei tohi inimesega ümber käia!» (lk 22)

See mees viidi kord ühes teistega tapalavale ja talle loeti ette surmaotsus, mahalaskmine poliitilise kuriteo eest. Paarikümne minuti pärast loeti ette ka armuandmise otsus ja määrati teine karistusmäär; kuid kahe otsuse vahepeal, kahekümne minuti või igal juhul veerand tunni kestel, elas ta kindlas teadmises, et ta mõne minuti pärast on järsku surnud. Ma kuulasin iga kord hirmsa põnevusega, kui ta oma tolleaegseid muljeid meelde tuletas, ja hakkasin mitu korda temalt ise neid üle pärima. Ta mäletas kõike erakordse selgusega ja rääkis, et ta nendest minutitest iial midagi ei unusta. Paarikümne sammu kaugusel tapalavast, mille ääres seisid sõdurid ja rahvas, oli maa sisse kaevatud kolm posti, sest kurjategijaid oli mitu. Kolm esimest viidi postide juurde, seoti nende külge kinni, aeti neile surirüü (valge pikk ürp) selga ja tõmmati valge kott üle silmade, et nad püsse ei näeks; siis rivistus iga posti ette mõnemeheline sõdurite rühm. Minu tuttav oli järjekorras kaheksas, niisiis tuli tal postide juurde minna kolmanda satsiga. Preester käis ristiga kõik hukatavad läbi. Tuli välja, et elada on jäänud veel viis minutit, mitte rohkem. Mees rääkis, et see viis minutit oli tema jaoks lõpmatu aeg, tohutu rikkus; talle tundus, et selle viie minutiga jõuab ta läbi elada nii palju elusid, et ei maksagi veel mõelda viimsele hetkele, nii et ta määras endale veel mitmesuguseid ülesandeid: arvestas, kui palju aega kulub kaaslastega jumalagajätuks, määras selleks umbes kaks minutit, siis veel kaks minutit selleks, et viimast korda enese üle mõelda, ja ülejäänu selleks, et viimast korda ringi vaadata. […] Hirmus oli teadmatus ja vastuseis sellele uuele, mis oli tulemas ja mis kohe pidi algama; aga ta rääkis, et miski polnud talle tookord raskem kui lakkamatu mõte: «Aga kui äkki ei surekski! Kui äkki saaks elu tagasi — mäherdune otsatu aeg! Ja see kõik oleks minu päralt! Iga minuti muudaksin ma siis terveks sajandiks, ei laseks midagi kaduma minna, arvestaksin iga üksikut minutit, ei raiskaks midagi asjata!» Ta ütles, et see mõte moondus viimaks niisuguseks vihaks, et ta juba sooviski rutemini maha lastud saada.» (lk 51-52)

«Jah, tõesti,» ütles talle vürst, jälle veidi innustudes (paistis, et ta innustub üldse kergesti, igast asjast), «ma mõtlesin tõesti ennist, kui te minult pildi süžeed küsisite, teile seda pakkuda: surmamõistetu nägu giljotiinihoobi ootel — kui ta alles tapalaval seisab, enne kui ta lauale heidab.» «Nägu? Ainult nägu?» küsis Adelaida. «Imelik süžee, mis pilti sellest saaks?» «Ma ei tea — aga miks mitte?» kinnitas vürst õhinal. «Ma nägin Baselis hiljuti niisugust pilti. Sellest tahaks küll teile jutustada… Ma kunagi jutustan… see lausa vapustas mind.» «Küll te jutustate edaspidi kindlasti ka Baseli pildist,» ütles Adelaida, «aga nüüd kirjeldage mulle seda hukkamise pilti! Kas te suudate seda sõnadega edasi anda, nii nagu see teil silma ees seisab? Kuidas seda nägu peaks maalima? Just ainult nägu? Milline see nägu on?» «See oli just minut aega enne surma,» alustas vürst ilma sundimatagi, mälestusest täiesti kaasakistuna ja unustades nähtavasti silmapilkselt kõik senise, «sel hetkel, kui ta parajasti trepist üles läks ja tapalavale astus. Ta vaatas minu poole; ma nägin korraks ta nägu ja mõistsin kõik… Kuidas saab seda küll üldse jutustada! Ma tahaksin tõesti, kohe väga-väga, et teie või keegi teine seda maaliks! Parem oleks, kui teie! Ma mõtlesin juba siis, et sellisest pildist oleks kasu. Teate, siin peaks kujutama kõike seda, mis enne oli, kõike-kõike. (lk 54-55)


Pilt 3. Hans Holbein noorem “Surnud Kristus hauas” (1520–22)

«See on… see on ju Hans Holbeini koopia,» ütles vürst, kui oli pilti ligemalt vaadanud. «Ma ei ole küll suur asjatundja, aga paistab, et koopia on täitsa korralik. Ma olen seda pilti välismaal näinud ja pole siiamaani unustada suutnud. Aga… mis sul nüüd…» Rogožin jättis korraga pildi sinnapaika ja läks edasi. Muidu oleks võinud sedagi äkktuju seletada tema puhul ilmnenud hootise hajameelsusega ja mingi isesorti kummalise ärritatusega, aga vürsti meelest oli siiski kuidagi imelik, et vestlus, mida tema polnud alustanudki, nii ootamatult katkes ja et Rogožin talle isegi ei vastanud. «Kuule, Lev Nikolajevitš, ma olen sult ammu tahtnud küsida: usud sa Jumalat või ei usu?» hakkas Rogožin mõne sammu järel äkki jälle rääkima. «Kui imelikult sa küsid… ja vaatad!» ütles vürst tahtmatult. «Aga seda pilti ma armastan,» pomises Rogožin pärast lühikest vaikimist, nagu oleks ta oma viimase küsimuse jälle unustanud. «Seda pilti?» hüüatas vürst äkilise mõtte mõjul. «Seda pilti? Selle pildi pärast võib nii mõnigi usu kaotada!» «Kaotabki,» kinnitas Rogožin ootamatult. (lk 182)

Kui süngelt ütles ennist Rogožin, et ta kaotabki usu! See inimene peab küll rängalt kannatama. Ta ütles, et «armastab seda pilti»; ei armasta, vaid tunneb nähtavasti vajadust seda vaadata. Rogožin pole lihtsalt kirglik hing; ta on siiski ka võitleja; ta tahab oma kaotatud usu vägisi tagasi saada. Ta tunneb nüüd piinavat vajadust selle järele… Jah, millessegi uskuda! Kellessegi uskuda! Aga kui kummaline on siiski see Holbeini maal! (lk 192)


Asume ülesande kallale!

Vaadake pilte, lugege romaanikatkendeid ja vajadusel otsige internetist lisainfot ning püüdke sõnastada:

 • Mida kujutatakse igal maalil?
 • Milliseid tundeid või mõtteid edastab Dostojevski nende piltide vahendusel oma lugejale?
 • Milliste isiklike kogemustega Dostojevski elus võivad need pildid seotud olla?
Pilt
Mida maalil kujutatakse?
Milliseid tundeid või mõtteid edastab Dostojevski pildi vahendusel oma lugejale?
Milliste isiklike kogemustega Dostojevski elus võib see pilt seotud olla?
1

Rida 1 küsimus 1

Rida 1 küsimus 2

Rida 1 küsimus 3

2

Rida 2 küsimus 1

Rida 2 küsimus 2

Rida 2 küsimus 3

3

Rida 3 küsimus 1

Rida 3 küsimus 2

Rida 3 küsimus 3