Liigu põhisisu juurde

Isa Mihhail Andrejevitš Dostojevski kolleegiumiassessoriks nimetamine

Dostojevskite suguvõsa on pika ajalooga ja selle juured ulatuvad Poola-Leedu aadlini. Tegemist oli aga vaesunud ning aadliseisuse kaotanud suguvõsaga, mille minevikust pole palju teada. Erru läinud Mihhail Dostojevskil tekkis aga lootus ületada tsiviilteenistuses see maagiline piir teenistusastmete tabelis, mille ees Nikolai Gogoli Peterburi-jutustuste kangelased mõistuse kaotasid.

Staabiarstile vastas tsiviilteenistuses titulaarnõunik, mis tagas vaid eluaegse aadlitiitli ja see ei laienenud abikaasale ega lastele. 1827. aastal sai Mihhail Dostojevskist kolleegiumiassessor. See oli 14-klassilises teenistusastmete tabelis kaheksas ja esimene, mis tagas päritava aadlitiitli. 1828. aastal kanti Dostojevskid Moskva põlisaadli matriklisse. 1829. aastal omistati Mihhail Dostojevskile Püha Vladimiri 4. ja 1832. Püha Anna 2. klassi orden ning loogilise jätkuna edutati ta 1837. kolleegiuminõunikuks. See tõstis ta teenistusastmete tabeli kuuendale astmele. Põlisaadlik võis olla mõisnik, seega omada nii maad kui pärisorje. Samuti oli põlisaadlikul õigus vapile, mis võimaldas Mihhail Dostojevskil mõelda Dostojevskite suguvõsa eelmise aadliperioodi vapile aastast 1577. Et Mihhail Dostojevskil oli luba pidada haiglatöö kõrvalt ka erapraksist, siis muretses ta patsientide juures käimiseks hobused, vapiga tõlla ja pärisorjast kutsari.

Pilt Dostojevskite vapist
Dostojevskite vapp 1577 (Radwan – poola aadlivapp). Allikas

1827. aastal sai Mihhail Dostojevskist kolleegiumiassessor. See oli 14-klassilises teenistusastmete tabelis kaheksas ja esimene, mis tagas päritava aadlitiitli. 1828. aastal kanti Dostojevskid Moskva põlisaadli matriklisse. 1829. aastal omistati Mihhail Dostojevskile Püha Vladimiri 4. ja 1832. Püha Anna 2. klassi orden ning loogilise jätkuna edutati ta 1837. kolleegiuminõunikuks. See tõstis ta teenistusastmete tabeli kuuendale astmele. Põlisaadlik võis olla mõisnik, seega omada nii maad kui pärisorje. Samuti oli põlisaadlikul õigus vapile, mis võimaldas Mihhail Dostojevskil mõelda Dostojevskite suguvõsa eelmise aadliperioodi vapile aastast 1577. Et Mihhail Dostojevskil oli luba pidada haiglatöö kõrvalt ka erapraksist, siis muretses ta patsientide juures käimiseks hobused, vapiga tõlla ja pärisorjast kutsari.

Teenistusastmete tabel

KlassTsiviilteenistuse auastmedSõjaväelised auastmed
IKANTSLER
I. KLASSI TÕELINE SALANÕUNIK
Teie ülim ekstsellents
KINDRALFELDMARSSAL
KINDRALADMIRAL
IITÕELINE SALANÕUNIK
Teie ülim ekstsellents
KINDRAL
ADMIRAL
IIISALANÕUNIK
Teie ekstsellents
KINDRALLEITNANT
VIITSEADMIRAL
IVTÕELINE RIIGINÕUNIK
Teie ekstsellents
KINDRALMAJOR
KONTRADMIRAL
VRIIGINÕUNIK
Teie kõrgestisündinu
VIKOLLEGIUMINÕUNIK
Teie kõrgeausus
POLKOVNIK
MEREVÄE I JÄRGU KAPTEN
VIIÕUENÕUNIK
Teie kõrgeausus
ALAMPOLKOVNIK
MEREVÄE II JÄRGU KAPTEN
VIIIKOLLEEGIUMIASSESSOR
Teie kõrgeausus
MAJOR
KAPTENLEITNANT
PIIR ELUAEGSETE AADLIÕIGUSTE  JA PÄRANDATAVATE AADLIÕIGUSTE (MUUDE SEAS ÕIGUS OMADA SUGUVÕSA VAPPI JA KUNI 1861 ÕIGUS OMADA PÄRISORJADEGA MÕISAID) VAHEL (KUNI 1856)
KlassTsiviilteenistuse auastmedSõjaväelised auastmed
IXTITULAARNÕUNIK
Teie ausus
KAPTEN
MEREVÄE VANEMLEITNANT
XKOLLEEGIUMISEKRETÄR
Teie ausus
STAABIKAPTEN
MEREVÄE LEITNANT
XILAEVASEKRETÄR
Teie ausus
XIIKUBERMANGUSEKRETÄR
Teie ausus
PORUTŠIK
MITŠMAN
XIIIPROVINTSISEKRETÄR
Teie ausus
ALAMPORUTŠIK
GARDEMARIIN
XIVKOLLEEGIUMIREGISTRAATOR
Teie ausus
PRAPORŠTŠIK